Ratamestarin lausunto

Tämän vuoden FinnSpring  suunnistetaan Itä-Uudellamaalla Askolassa Keravan Urheilijoiden ja Askolan Urheilijoiden järjestämänä. Keravan Urheilijat on vuodesta 1996 alkaen järjestänyt Askolan maastoissa kolme SM-kilpailua sekä useita kansallisia ja aluemestaruuskilpailuja. Nämä kilpailut on järjestetty Askolan kirkonkylän koillispuolisissa Tiilään ja Takametsän fyysisesti ja suunnistusteknisesti vaativissa sekä paikoin hyvin vaikeakulkuisissa maastoissa. Tällä kertaa maasto vaihtuu Askolan kirkonkylän kaakkois- ja eteläpuoliseen Ison Pirtin ja Nietoonmetsän alueeseen, joka on suurelta osin edellistä helppokulkuisempaa.

Maastossa on laajoja lähes kivettömiä tai vähäkivisiä mänty- ja kuusikkokankaita, mutta myös kivisempiä ja louhikkoisia alueita mahtuu mukaan. Kallioalueet ovat pienipiirteisiä ja monimuotoisia sekä tarkkaa suunnistusta vaativia. Korkeuserot ovat pieniä, mutta alueelle tyypilliseen tapaan kalliomäkien rinteet voivat olla jyrkkiä. Näkyvyys on suuressa osassa maastoa hyvä, mutta metsätaloudellisten toimien seurauksena löytyy myös peitteisempiä ja erittäin peitteisiä alueita. Kilpailun keväisestä ajankohdasta johtuen lehtipuuvaltaisilla taimikoilla on näkyvyys tavallista parempi eikä heinäkasvusto hidasta menoa.

Kilpailualuetta halkoo muutama metsäautotie sekä useita muita eri vahvuisia kulku-uria, mutta maastossa on myös melko laajoja poluttomiakin alueita. Koska kilpailukeskus sijaitsee kirkonkylän ytimessä, on sen läheisyydessä ratojen loppupuolella ja viestin alkumatkasta runsaammin polkuja ja muita kulkuväyliä.

Kilpailukartta on yhden kartoittajan tekemä, tasalaatuinen, selkeälukuinen ja sijaintitarkkuudeltaan hyvä. Kartoittajan tyyli on yleistävä. Kartoitustyö on tehty vuoden 2021 aikana. Syksyn ja talven aikana on tullut muutamaan kohtaan pieniä harvennushakkuita, joista syntyneitä uria ei lumesta johtuen ole kaikilta osin saatu kuvattua.

Radat ovat kolmen ratamestarin käsialaa. Tommi Hakuli on vastannut WRE- ja näyttösarjojen sekä viestiliigan radoista, Mari Hovinen on vastannut ikäsarjojen radoista ja Jarmo Launonen lasten radoista. Lauantain radat ovat klassisia pitkän matkan ratoja pitkine ja reitinvalintaa tarjoavine rastiväleineen, rytmitystä ja tarkkaa rastinottoa unohtamatta. Sunnuntain viestiradat ovat enemmän keskimatkan tyyppisiä suunnistustarkkuutta korostavia, mutta myös reitinvalinta on tärkeässä roolissa. Molemmissa kilpailuissa on maaston parhaat osat hyödynnetty ja eri ikäryhmät huomioitu kulkukelpoisuuden osalta.

Lumitilanne on tällä hetkellä valitettavasti talvinen. Maastossa on lumettomia alueita, mutta lumipeite on kokonaisuutena varsin kattava ja avoimilla taimikoilla lunta voi olla vielä 40-50 cm. Kilpailua edeltävien parin viikon ajalle on kuitenkin ennustettu lauhempaa säätä ja vesisateita sekä aurinkoisia päiviä, joten lumipeite huvennee selvästi, joskaan lumettomiin olosuhteisiin ei tämän kevään FinnSpringissä päästä.

Nautinnollista suunnistusta Nietoonmetsässä!

Ari Parviainen

Ratamestariryhmän johtaja